รายละเอียด / สิ่งที่คุณจะได้รับ

ความยาววิดิโอ
ชั่วโมงที่ดูได้
ไม่จำกัด
อายุคอร์สเรียน
5 ปี

ข้อมูลผู้สอน

Profile

ผศ.ดร.นเรศ สุรสิทธิ์

ที่ปรึกษาสมาคมการศึกษาเอกชนนอกระบบ (ประเทศไทย) จังหวัดขอนแก่น ,ผู้ทรงคุณวุฒิ ประเมินผลงานวิชาการให้กับหลายมหาวิทยาลัย, อาจารย์สอนภาษาอังกฤษออนไลน์ให้กับหลายสถาบัน, อาจารย์พิเศษบรรยายระดับปริญญาตรี โท เอก ให้กับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (ทั้งส่วนกลางและวิทยาเขต), อาจารย์พิเศษบรรยายระดับปริญญาตรีให้วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น, ผู้อำนวยการและเจ้าของโรงเรียนกวดวิชา The Pundit อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

ตีแตกการแปลอังกฤษเป็นไทย

เรียนออนไลน์

คอร์สตีแตกการแปลอังกฤษเป็นไทย

สอนโดย ผศ. ดร. นเรศ สุรสิทธิ์

สอนภาษาอังกฤษระดับปริญญาตรี-โท-เอกมากว่า 10 มหาวิทยาลัย กว่า 25 ปี

เขียนหนังสือภาษาอังกฤษขายดีตามร้านหนังสือชั้นนำทั่วประเทศกว่า 65 เล่ม

จบการศึกษาเอกภาษาอังกฤษทั้งระดับปริญญาตรี-โท-เอก

จุดเด่นคือ

1. อธิบายโครงสร้างภาษาอังกฤษอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ทุกเนื้อหา

2. อธิบายการแปลระดับคำ การแปลประโยคซับซ้อน ประโยคลดรูปและการแปลคำเชื่อม ครบถ้วน อธิบายอย่างละเอียดและที่สำคัญมีหนังสือเล่มจริงกว่า 400 หน้าในรูป pdf ประกอบการเรียนให้ด้วย

3. นำเสนอเทคนิคการแปลด้วยการใส่หมายเลขประกอบเพื่อเดินประโยคสำหรับแปลทำให้เข้าใจง่ายและนำไปใช้ฝึกปฏิบัติได้จริง ๆ

4. นำเสนอทฤษฎีการแปล เทคนิคการแปล และการแปลภาษิต สุภาษิต เป็นต้น

คอร์สนี้มีเป้าหมายเพื่อการเรียนรู้โครงสร้างภาษาอังกฤษและการแปลประโยคภาษาอังกฤษเป็นไทยอย่างถูกต้อง

ผู้เรียนจะได้เรียนรู้ในเรื่อง

ความหมายของการแปล, ทฤษฎีการแปล, ชนิดของการแปล, คุณสมบัตินักแปล และงานแปลที่ดี, ประวัติภาษาอังกฤษ, ภาษาอังกฤษยุคต้น, ภาษาอังกฤษยุคกลางและยุคใหม่, การสอนภาษาอังกฤษในไทย, ทฤษฎีการแปล,กระบวนการแปล, การปรับบทแปล สิ่งที่ท่านจะได้เรียนรู้ในเล่มนี้, คำทับศัพท์และศัพท์บัญญัติ, โครงสร้างพื้นฐานสำหรับการเดินประโยคเมื่อแปล, โครงสร้างการแปลจากหนังสือพิมพ์อังกฤษ, โครงสร้างของ Parts of Speech, คำนาม, คำลงท้าย, ตำแหน่งและการใช้ และความรู้ภาษาอังกฤษอีกหลากหลายหัวข้อจากคอร์สเรียนนี้

เหมาะสำหรับ

นักศึกษา ครู อาจารย์และบุคคลทั่วไป

พร้อมไฟล์เอกสารประกอบการเรียน

ตีแตกการแปลอังกฤษเป็นไทย

มีใบประกาศนียบัตรรับรอง

เมื่อเรียนครบตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ สามารถปริ้นท์ใบประกาศนียบัตรรับรองในระบบได้ทันที

โดยผู้เรียนต้องใส่ ชื่อ-นามสกุล ให้ถูกต้อง ตอนที่ทำการใส่ข้อมูลสมัครสมาชิก (register)

บนเว็บไซต์ chulabookcourse.com แล้ว

2,200 บาท
5 ปี