รายละเอียด / สิ่งที่คุณจะได้รับ

ความยาววิดิโอ
ชั่วโมงที่ดูได้
ไม่จำกัด
อายุคอร์สเรียน
ไม่จำกัด

ข้อมูลผู้สอน

Profile

ดร.ทวีวรรณ กมลบุตร

กรรมการผู้จัดการ บริษัท ท็อปเซอร์วิส เทรนนิ่ง จำกัด Professional Certified Coach International Coach Federation Certified Strengths Coach (GALLUP) ผู้เชี่ยวชาญการสอนหลักสูตรการสื่อสารและการบริหารคนในองค์กร มีประสบการณ์การสอนมากกว่า 12 ปี และสอนมากกว่า 100 องค์กร และพนักงานมากกว่า 100,000 คน จบการศึกษาระดับปริญญาโท MBA ที่มหาวิทยาลัยบูรพา จบการศึกษาระดับปริญญาเอก ด้าน HRD ที่มหาวิทยาลัยบูรพา

Build Up Professional FA Trainer

เรียนออนไลน์

คอร์ส Build Up Professional FA Trainer 

เป็นหลักสูตรที่จะสร้าง Trainer มือใหม่ (ผสานเครื่องมือ FA ที่จะช่วยทำให้การเรียนการสอนมีความลึกซึ้งมากยิ่งขึ้น)

ผู้สอน ดร.ทวีวรรณ กมลบุตร ผู้มีประสบการณ์การสอนมากกว่า 12 ปี

หลักสูตรนี้จะเป็นหลักสูตรที่สอนให้ผู้เรียนหลักสูตรเป็น "FA Trainer" หรือผู้สอนที่สามารถถ่ายทอดความรู้ไปให้ผู้ฟังเข้าใจเรื่องราวที่ถ่ายถอดได้อย่างมีประสิทธิภาพ สร้างพลังในการสอนได้อย่างสร้างสรรค์และสร้างการมีส่วนร่วมให้ผู้เข้าเรียนเข้าใจเนื้อหาที่สอนได้อย่างดี การเรียนในหลักสูตรนี้จะทำให้ผู้เรียนหลักสูตรสามารถสร้างห้องเรียนที่เอื้อต่อการเรียนรู้ได้อย่างมีพลัง ทำให้คนเรียน กล้าคิด กล้าพูด กล้าถาม กล้าลองผิด ลองถูกในห้องเรียน แบ่งปัน และรับฟังกันและกันในห้องเรียนได้อย่างอ่อนโยน ซึ่งถ้าผู้เรียนหลักสูตรได้ฝึกการเรียนรู้แบบ FA Trainer นี้แล้วจะช่วยพัฒนาผู้เรียนให้นำสิ่งที่ได้เรียนรู้ วิธีการทำงาน บรรยากาศในการทำงานร่วมกันในห้องเรียนไปใช้ปฎบัติได้จริงในองค์กรเพียงนำไปใช้วันละอย่างน้อยหนึ่งเรื่องที่ได้เรียนรู้ จะช่วยสร้างวัฒนธรรมในองค์กรที่จะสร้างบรรยากาศการทำงานร่วมกันของคนในองค์กรได้อย่างราบรื่นและทำให้องค์กรนั้นมีความเข้มแข็งและเติบโตอย่างยั่งยืน

ด้วยประสบการ์การสอนมากว่า 12 ปี พบว่าผู้สอนบางท่านจะประสบปัญหาเกี่ยวกับการสอนในห้องเรียน เช่น

1.ยังขาดประสบการณ์ในการสอน

2.ขาดเทคนิคการถ่ายทอดความรู้

3.ไม่มีความมั่นใจในการสอนหน้าห้อง บางคนพูดเร็ว พูดสั้น พูดวกวนเนื้อหาไม่สอนคล้องกับหัวข้ออบรม

4.จัดเวลาสอนได้ไม่ตรงตามแผนการสอน

5.ความแตกต่างของผู้เข้าอบรม

6.ไม่รู้วิธีการนำเข้าสู่บทเรียน

7.ประหม่า ไม่รู้เทคนิคการสอน การเชื่อมโยงให้ผู้เรียนเข้าใจเนื้อหาที่สอน

8.ไม่มีเวลาเตรียมการสอน

หลักสูตรนี้จะมีเครื่องมือที่ช่วยพัฒนาการเรียนรู้และสอนเทคนิคการสอนที่มีพลัง ฝึกให้ผู้เรียนหลักสูตรเป็นผู้สอน (Trainer) ที่ถ่ายทอดบทเรียนเรื่องราวที่สอนให้ผู้เข้าเรียนได้เข้าใจเนื้อหาและสร้างการมีส่วนร่วมในห้องเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยหลักสูตรนี้จะสอนให้เรียนรู้เทคนิคในเรื่อง

1.Key Learning: Trainer Style และ Trainer Tools

2.การผสมผสานเทคนิค Facilitator และ Trainer เพื่อสร้างห้องเรียนที่มีส่วนร่วม

3.ฝึกการใช้เทคนิค 4C: Content + Context + Connect + Comfort

4.เทคนิคการโน้น้าว SPARK ME (ออกแบบเทคนิคจากประสบการณ์การสอนของครู A ทวีวรรณ กมลบุตร)

เหมาะสำหรับ

1.ผู้ที่ต้องการเพิ่มทักษะ UP SKILL ในการเป็นโค้ช Trainer ที่สามารถสร้างพลังการเรียนรู้ให้ผู้เรียน

2.ผู้ที่ยังขาดประสบการณ์ในการสอนหรือต้องการเพิ่มทักษะความรู้ในการถ่ายทอดงาน

3.ผู้จัดอบรมที่ต้องการเพิ่มพูนความรู้ในการสอน

4.องค์กรที่ต้องการเพิ่มทักษะให้กับหัวหน้าฝ่าย ในการควบคุมลูกน้อง

5.หน่วยงาน สถาบัน ที่ต้องการเพิ่มทักษะให้กับหัวหน้าฝ่าย หัวหน้างาน หรือพนักงาน ให้มีความรู้ในการถ่ายทอดงาน เพื่อให้พนักงานแต่ละส่วนงานทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3,990 บาท
ไม่จำกัดเวลา

โปรโมชั่นที่เกี่ยวข้อง