รายละเอียด / สิ่งที่คุณจะได้รับ

ความยาววิดิโอ
ชั่วโมงที่ดูได้
ไม่จำกัด
อายุคอร์สเรียน
ไม่จำกัด

ข้อมูลผู้สอน

Profile

วิชัย ปีติเจริญธรรม

เป็นวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาจิตใจ ทัศนคติ กรอบความคิด จนสามารถเปลี่ยนพฤติกรรม คำพูดของผู้รับการฝึกอบรมได้อย่างแท้จริง เป็นผู้นำการฝึกอบรมสัมมนาระดับชาติ ให้กับองค์กรชั้นนำของประเทศหลายร้อยแห่ง อาทิเช่น โรงแรมโอเรียนเต็ล, โรงพยาบาลกรุงเทพ, ธนาคารซิตี้แบงก์, ธนาคารไทยพาณิชย์, เดอะพิซซ่าคอมปานี, กิฟฟารีน ฯลฯ

กลยุทธ์การทำงานด้วยหัวใจในยุคดิจิตอล

เรียนออนไลน์

คอร์สกลยุทธ์การทำงานด้วยหัวใจในยุคดิจิตอล

เนื้อหาหลัก

1.เคล็ดลับสู่ความสำเร็จ 3 ประการในการทำงานด้วยหัวใจ มีอะไรบ้าง?

2.เป้าหมายในงานและชีวิต สำคัญอย่างไร?

3.เทคนิคการตั้งเป้าหมาย 3 ขั้นตอน ทำอย่างไร?

4.เคล็ดลับการตั้งเป้าหมายให้สำเร็จ 4 วิธี มีอะไรบ้าง?

5.เทคนิคการระบุวิธีการเพื่อบรรลุเป้าหมายในงานและชีวิต 20 วิธี

6.เทคนิคการระบุเวลา และการลงมือทำตามเป้าหมายให้สำเร็จ

7.นิสัยแห่งความสำเร็จ : นิสัยทำงานเกินเงินเดือน

8.การหว่านเมล็ดพันธ์ช่วยเหลือผู้อื่นตลอดเวลา

9.หนทางสู่ความสำเร็จ 4 ประการ

10.มีทัศนคติที่ดีต่องาน

11.มีใจสู้งาน มีความขยันพากเพียร พยายามไม่ลดละ

12.เอาใจใส่งาน วงจรแห่งความสำเร็จ

เหมาะสำหรับ

1.พนักงานทุกคนในองค์กรที่กำลังหมดไฟ

2.พนักงานขาย พนักงานบริการ

3.พนักงานฝ่ายผลิต

4.ข้าราชการ 

5.ผู้ที่ทำธุรกิจส่วนตัว

6.หัวหน้างาน

7.ผู้บริหาร

8.เจ้าของกิจการ 

2,100 บาท
ไม่จำกัดเวลา

โปรโมชั่นที่เกี่ยวข้อง