รายละเอียด / สิ่งที่คุณจะได้รับ

ความยาววิดิโอ
ชั่วโมงที่ดูได้
ไม่จำกัด
อายุคอร์สเรียน
ไม่จำกัด

ข้อมูลผู้สอน

Profile

วิชัย ปีติเจริญธรรม

เป็นวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาจิตใจ ทัศนคติ กรอบความคิด จนสามารถเปลี่ยนพฤติกรรม คำพูดของผู้รับการฝึกอบรมได้อย่างแท้จริง เป็นผู้นำการฝึกอบรมสัมมนาระดับชาติ ให้กับองค์กรชั้นนำของประเทศหลายร้อยแห่ง อาทิเช่น โรงแรมโอเรียนเต็ล, โรงพยาบาลกรุงเทพ, ธนาคารซิตี้แบงก์, ธนาคารไทยพาณิชย์, เดอะพิซซ่าคอมปานี, กิฟฟารีน ฯลฯ

เทคนิควิธีขจัดความวิตกกังวลและอยู่อย่างมีความสุขในยุคดิจิตอล

เรียนออนไลน์

คอร์สเทคนิควิธีขจัดความวิตกกังวลและอยู่อย่างมีความสุขในยุคดิจิตอล

ผู้สอน : อาจารย์วิชัย ปีติเจริญธรรม

เป็นวิทยากรผู้สร้างแรงบันดาลใจ ให้บุคลากรในองค์กรชั้นนำระดับประเทศหลายร้อยแห่ง เช่น โรงแรมโอเรียลเต็ล สายการบินบางกอกแอร์เวย์ AIS TRUE DTAC รพ.กรุงเทพ เดอะพิซซ่าคอมปะนี ผ่านหลักสูตรด้านการพัฒนาผู้นำ การขาย การบริการ การเป็นหัวหน้างานมืออาชีพ การทำงานเป็นทีม และการพัฒนาทัศนคติเชิงบวก

เนื้อหาหลัก

1.จงมีชีวิตอยู่กับวันนี้เท่านั้น / ห้องของวันนี้!

2.ผลเสียของความวิตกกังวล / ใครขจัดไม่ได้ตายเร็ว

3.เทคนิควิธีพิชิตความวิตกกังวล 5 วิธี

4.วิธีกำจัด 90% ของความวิตกกังวล 4 ขั้นตอน

5.5 วิธีพิชิตอุปนิสัยช่างวิตกกังวล

6.ชีวิตเราสร้างจากความคิดของเรา

7.วิธีผ่อนคลาย / 10 แนวทางห่างไกลลดความวิตกกังวล

8.4 วิธีทำงานที่ดี ที่จะช่วยป้องกันความวิตกกังวล

ประโยชน์ที่จะได้รับจากเรียน

1.ช่วยผ่อนคลายความวิตกกังวลด้วยเทคนิคต่างๆ

2.ทำให้ลุกขึ้นมาสู้งาน สู้ชีวิตอีกครั้ง

3.ทำให้ห่างไกลจากโรคทางกายและโรคทางใจ

เหมาะสำหรับ

1.เจ้าของกิจการ ผู้บริหาร หัวหน้างานที่วิตกกังวล

2.ผู้ที่มีภาระกิจวุ่นวายสับสนตึงเครียดกังวล

3.ผู้ที่ต้องการขจัดความวิตกกังวลและมีความสุข

2,100 บาท
ไม่จำกัดเวลา

โปรโมชั่นที่เกี่ยวข้อง