รายละเอียด / สิ่งที่คุณจะได้รับ

ความยาววิดิโอ
ชั่วโมงที่ดูได้
ไม่จำกัด
อายุคอร์สเรียน
ไม่จำกัด

ข้อมูลผู้สอน

Profile

วิชัย ปีติเจริญธรรม

เป็นวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาจิตใจ ทัศนคติ กรอบความคิด จนสามารถเปลี่ยนพฤติกรรม คำพูดของผู้รับการฝึกอบรมได้อย่างแท้จริง เป็นผู้นำการฝึกอบรมสัมมนาระดับชาติ ให้กับองค์กรชั้นนำของประเทศหลายร้อยแห่ง อาทิเช่น โรงแรมโอเรียนเต็ล, โรงพยาบาลกรุงเทพ, ธนาคารซิตี้แบงก์, ธนาคารไทยพาณิชย์, เดอะพิซซ่าคอมปานี, กิฟฟารีน ฯลฯ

สุดยอดเทคนิคการบริหารเวลาและชีวิตในโลกออนไลน์

เรียนออนไลน์

คอร์สสุดยอดเทคนิคการบริหารเวลาและชีวิตในโลกออนไลน์ที่วุ่นวายสับสน

ผู้สอน : อาจารย์วิชัย ปีติเจริญธรรม

เป็นวิทยากรผู้สร้างแรงบันดาลใจ ให้บุคลากรในองค์กรชั้นนำระดับประเทศหลายร้อยแห่ง เช่น โรงแรมโอเรียลเต็ล สายการบินบางกอกแอร์เวย์ AIS TRUE DTAC รพ.กรุงเทพ เดอะพิซซ่าคอมปะนี ผ่านหลักสูตรด้านการพัฒนาผู้นำ การขาย การบริการ การเป็นหัวหน้างานมืออาชีพ การทำงานเป็นทีม และการพัฒนาทัศนคติเชิงบวก

การบริหารเวลาในการทำงานและการดำเนินชีวิตในสังคมปัจจุบันนั้นมีความสำคัญมาก ผู้คนส่วนใหญ่มักจะบริหารเวลาไม่เป็น ไม่รู้จะทำให้อะไรก่อน คิดว่าแต่ละงานมีความสำคัญไปหมดจนเกิดความสับสนในการทำงานไม่รู้วิธีแบ่งงานหรือว่าจะทำงานชิ้นไหนก่อน จนทำให้ขาดประสิทธิภาพในการทำงานไม่บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้

เนื้อหาหลัก

1.สุดยอดเทคนิคการบริหารเวลาและชีวิต

2.คำนิยม การบริหารเวลาขั้นเทพ

3.หยุดทบทวนเวลาและชีวิตของคุณ

4.จับกิจกรรมที่มีค่าสูงแบบ 20% สร้าง 80%

5.ใช้ความได้เปรียบ 9 วิธี

6.คุณสมบัติที่สำคัญต่อความสำเร็จ

7.จงเน้นงานที่สำคัญ แต่ไม่เร่งด่วน

8.บริหารเวลาด้วยเป้าหมาย

ประโยชน์ที่จะได้รับจากการเรียน

1.ทำให้สร้างผลลัพธ์ได้มากกว่าเดิมโดยใช้เวลาลดลง

2.ทำให้มีงานและชีวิตที่เรียบง่าย แต่ได้ผลลัพธ์สูงสุด

3.ทำให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในงาน และชีวิต

เหมาะสำหรับ

1.ผู้ที่ทำงานไม่ทันตามเวลา

2.ผู้ที่มีชีวิตวุ่นวายสับสน

3.ผู้ที่มีงานมาก แต่มีเวลาน้อย

4.ผู้ที่ชอบทำอะไรตามใจตัวเอง

5.ผู้ที่ไม่มีผลงานเท่าที่ควร

2,100 บาท
ไม่จำกัดเวลา

โปรโมชั่นที่เกี่ยวข้อง