รายละเอียด / สิ่งที่คุณจะได้รับ

ความยาววิดิโอ
ชั่วโมงที่ดูได้
ไม่จำกัด
อายุคอร์สเรียน
ไม่จำกัด

ข้อมูลผู้สอน

Profile

วิชัย ปีติเจริญธรรม

เป็นวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาจิตใจ ทัศนคติ กรอบความคิด จนสามารถเปลี่ยนพฤติกรรม คำพูดของผู้รับการฝึกอบรมได้อย่างแท้จริง เป็นผู้นำการฝึกอบรมสัมมนาระดับชาติ ให้กับองค์กรชั้นนำของประเทศหลายร้อยแห่ง อาทิเช่น โรงแรมโอเรียนเต็ล, โรงพยาบาลกรุงเทพ, ธนาคารซิตี้แบงก์, ธนาคารไทยพาณิชย์, เดอะพิซซ่าคอมปานี, กิฟฟารีน ฯลฯ

ก้าวสู่สุดยอดวิทยากรออนไลน์และกลยุทธ์การทำคอร์สออนไลน์ขายดี

เรียนออนไลน์

คอร์สก้าวสู่สุดยอดวิทยากรออนไลน์ และกลยุทธ์การทำคอร์สออนไลน์ให้ปังและดังขายได้

ผู้สอน : อาจารย์วิชัย ปีติเจริญธรรม

เป็นวิทยากรผู้สร้างแรงบันดาลใจ ให้บุคลากรในองค์กรชั้นนำระดับประเทศหลายร้อยแห่ง เช่น โรงแรมโอเรียลเต็ล สายการบินบางกอกแอร์เวย์ AIS TRUE DTAC รพ.กรุงเทพ เดอะพิซซ่าคอมปะนี ผ่านหลักสูตรด้านการพัฒนาผู้นำ การขาย การบริการ การเป็นหัวหน้างานมืออาชีพ การทำงานเป็นทีม และการพัฒนาทัศนคติเชิงบวก

ปัจจุบันธุรกิจออนไลน์เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันของคนเราเพิ่มมากขึ้น เกิดนักขาย นักพูด ไลน์สด และผู้ผลิตคอร์สออนไลน์ เพิ่มขึ้น มีการแข่งขันกันสูงมาก บางคนก็ประสบความสำเร็จมีผู้ติดตามสูงในเพจ แต่ก็มีคนส่วนมากที่ประสบปัญหาในการทำธุรกิจออนไลน์ ผลิตคอร์สออกมายังมีผู้สนใจน้อย อาจพูดไม่เก่ง หรือรูปแบบการทำคอร์สยังไม่น่าสนใจ คอร์สนี้จะสอนให้ผู้เรียนรู้จักเทคนิคต่างๆ ในการเป็นนักพูดมืออาชีพ เรียนรู้การวางแผน วางโครงร่าง เนื้อหาของคอร์ส เพื่อผลิตคอร์สออนไลน์ให้มีความน่าสนใจและตรงกลุ่มเป้าหมายตามที่ได้กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ และพร้อมจำหน่ายผ่านช่องทางต่าง ๆ

เนื้อหาหลัก

1.เทคนิคการเป็นวิทยากรออนไลน์และการทำคอร์สออนไลน์

2.การจัดทำคอร์สออนไลน์แบบวิทยากรมืออาชีพ

3.การตั้งชื่อคอร์ส และการวางโครงร่างการทำคอร์ส

4.การวางแผนผลิต และถ่ายทำคอร์สออนไลน์

5.การแนะนำคอร์ส, ทำไมต้องเรียน, การแนะนำวิทยากร

6.การวางเนื้อหา ตอนที่ 1 - 20

7.กลยุทธ์และเทคนิคการพูดในแต่ละช่วง

8.ชมตัวอย่างคอร์สออนไลน์ 2 หลักสูตร เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการผลิตคอร์สออนไลน์เพื่อวางจำหน่ายต่อไป

ประโยชน์ที่จะได้รับจากการเรียน

1.ช่วยพัฒนาให้สามารถเป็นวิทยากรออนไลน์ได้

2.ช่วยพัฒนาความสามารถในการสร้างคอร์สออนไลน์

3.ช่วยแนะนำการผลิต การวางจำหน่าย และการขาย

เหมาะสำหรับ

1.วิทยากร

2.ที่ปรึกษา

3.ติวเตอร์

4.อาจารย์

5.ครู

6.หมอ

7.ผู้เชี่ยวชาญผู้มีประสบการณ์และความรู้ด้านต่าง ๆ

2,100 บาท
ไม่จำกัดเวลา

โปรโมชั่นที่เกี่ยวข้อง