รายละเอียด / สิ่งที่คุณจะได้รับ

ความยาววิดิโอ
ชั่วโมงที่ดูได้
ไม่จำกัด
อายุคอร์สเรียน
ไม่จำกัด

ข้อมูลผู้สอน

Profile

ผศ.ดร.นเรศ สุรสิทธิ์

ที่ปรึกษาสมาคมการศึกษาเอกชนนอกระบบ (ประเทศไทย) จังหวัดขอนแก่น ,ผู้ทรงคุณวุฒิ ประเมินผลงานวิชาการให้กับหลายมหาวิทยาลัย, อาจารย์สอนภาษาอังกฤษออนไลน์ให้กับหลายสถาบัน, อาจารย์พิเศษบรรยายระดับปริญญาตรี โท เอก ให้กับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (ทั้งส่วนกลางและวิทยาเขต), อาจารย์พิเศษบรรยายระดับปริญญาตรีให้วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น, ผู้อำนวยการและเจ้าของโรงเรียนกวดวิชา The Pundit อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

เทคนิคการทำข้อสอบ TOEIC PART 6

เรียนออนไลน์

คอร์สเทคนิคการทำข้อสอบ TOEIC PART 6

สอนโดย ผศ. ดร. นเรศ สุรสิทธิ์

ประสบการณ์สอนภาษาอังกฤษระดับปริญญาตรี-โท-เอก มากว่า 10 มหาวิทยาลัย กว่า 25 ปี

เขียนหนังสือภาษาอังกฤษขายดีตามร้านหนังสือชั้นนำทั่วประเทศกว่า 65 เล่ม

จบการศึกษาเอกภาษาอังกฤษทั้งระดับปริญญาตรี-โท-เอก

เนื้อหาหลักประกอบด้วยเรื่อง

1.นำเสนอลักษณะข้อสอบ และชนิดคำถาม toeic part 6

2.เทคนิคการทำข้อสอบ

3.โครงสร้างภาษาที่จำเป็นต่อการนำมาวิเคราะห์ข้อสอบ 2)

4.ศัพท์ที่ออกสอบ toeic บ่อย ๆ

5.แบบฝึกหัด part 6 พร้อมพาทำการวิเคราะห์ข้อสอบ ที่จะเป็นแนวทางให้ผู้เรียน นำไปใช้ในการสอบได้จริงและทันเวลา

ผู้เรียนจะได้เรียนในเรื่อง

ส่วนประกอบ ชนิดข้อสอบ toeic, ข้อสอบ toeic มีอะไรบ้าง, ลักษณะคำถามและเทคนิคพิชิต toeic part, ตำแหน่ง หน้าที่ รูปร่าง Noun, Adjective, Adverb ที่ต้องรู้ เพื่อวิเคราะห์ข้อสอบ Grammar, Adverb ส่วนประกอบหลักของข้อสอบ เป็นต้น

พร้อมไฟล์เอกสารประกอบการเรียน

Toeic Part 6: Text Completion

ศัพท์ toeic ที่ออกข้อสอบบ่อย

500 บาท
ไม่จำกัดเวลา

โปรโมชั่นที่เกี่ยวข้อง