ผู้สอน > ศรัณย์ จารุเวฬ

ศรัณย์ จารุเวฬ

ติวเตอร์คอร์ส CUBEST , GMAT , SMART-2 ประสบการณ์การสอนกว่า 10 ปี

การศึกษา

ปริญญาโท คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี – จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การทำงาน

ผู้แต่งหนังสือ คู่มือติวสอบ CU BEST UPGRADE ที่ได้รับความนิยมอย่างสูง และผลงานหนังสืออีกมากมาย อาทิ CU BEST ตะลุยโจทย์(TESTS & TRICKS), คู่มือติวสอบ CUBEST English, เตรียมสอบ GMAT, เตรียมสอบ TU SMART 2, คู่มือติวสอบคณิตศาสตร์ CU-AAT SAT, คู่มือติวสอบเชาวน์ iQ Focus

อื่นๆ

ติวเตอร์