ผู้สอน > วิชัยปีติเจริญธรรม

วิชัยปีติเจริญธรรม

ที่ปรึกษากระทรวงการคลัง เลขที่ 1969 เป็นวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาจิตใจ ทัศนคติ กรอบความคิด จนสามารถเปลี่ยนพฤติกรรม คำพูดของผู้รับการฝึกอบรมได้อย่างแท้จริง เป็นผู้นำการฝึกอบรมสัมมนาระดับชาติ ให้กับองค์กรชั้นนำของประเทศหลายร้อยแห่ง อาทิเช่น โรงแรมโอเรียนเต็ล, โรงพยาบาลกรุงเทพ, ธนาคารซิตี้แบงก์, ธนาคารไทยพาณิชย์, เดอะพิซซ่าคอมปานี, กิฟฟารีน, สุพรีเดิร์ม, บ. เอพีฮอนด้า, บ. ชิโนไทยฯ, เซ็นทรัล, บิ๊กซี, บ.อเมริกันสแตนดาร์ด, บล.ซีมีโก้, ทรินิตี้, AIS, TRUE, Kbang, aia, บางกอกแอร์เวย์, 3 BB, AP Honda ผ่านหลักสูตรยอดนิยม ได้แก่ การทำงานด้วยหัวใจ, การทำงานเชิงรุก, การพัฒนาความคิดเชิงบวก, ก้าวสู่สมาชิกที่ดีของทีม, ผู้นำทีมที่มีประสิทธิผล, เหนือกว่าผู้นำ, การเจรจาต่อรอง, คัมภีร์เพิ่มยอดขาย, นักขายสายพันธุ์ใหม่, กลยุทธ์ติดตามหนี้ 1-2, มอบหัวใจให้ทีมคุณ, การบริการด้วยหัวใจ, ก้าวสู่... สุดยอดวิทยากรมืออาชีพ ฯลฯ นอกเหนือจากการสัมมนาแล้ว ยังได้เขียนหนังสือออกมาแล้ว เช่น การทำงานด้วยหัวใจ, การทำงานเชิงรุก, ยุทธศาสตร์ชีวิต, เหนือกว่าผู้นำ, การเจรจาต่อรอง, คัมภีร์เพิ่มยอดขาย, นักขายสายพันธุ์ใหม่, กลยุทธ์ติดตามหนี้ 1-2, มอบหัวใจให้ทีมคุณ, การบริการด้วยหัวใจ, ก้าวสู่...สุดยอดวิทยากรมืออาชีพ ฯลฯ ปัจจุบันดูแลโครงการฝึกอบรมขนาดใหญ่ให้องค์กรต่างๆ ซึ่งเป็นบริษัทมหาชนจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ บริษัทชั้นนำในนิคมอุตสาหกรรม บริษัทเอกชนข้ามชาติ ฯลฯ ในฐานะวิทยากรผู้สร้างแรงบันดาลใจในระดับสูง และยังดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการผู้อำนวยการของ บริษัท ทำงานด้วยหัวใจ และ บริษัทวิทยากรมืออาชีพ อีกด้วย

การศึกษา

นิติศาสตรบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับ 2 มหาวิทยาลัยรามคำแหง ทนายความตลอดชีพสภาทนายความ

การทำงาน

วิทยากร และที่ปรึกษาด้านการขาย ที่ สถาบันฝึกอบรม ทำงานด้วยใจ ดึงศักยภาพทีมขายให้สูงสุด สร้างผู้นำสำหรับธุรกิจยุคดิจิทัลและสร้างแรงบันดาลใจให้ทีมงานด้วยการพัฒนาบุคลากรในบริษัทของคุณอย่างต่อเนื่องเป็นระบบในรูปแบบของโรงเรียนนักขายและโรงเรียนผู้นำ

อื่นๆ

มีผลงานเขียนหนังสือออกมาแล้วมากกว่า 20 เล่ม เช่น การทำงานด้วยหัวใจ, การทำงานเชิงรุก, ยุทธศาสตร์ชีวิต, เหนือกว่าผู้นำ, การเจรจาต่อรอง, คัมภีร์เพิ่มยอดขาย, นักขายสายพันธุ์ใหม่, กลยุทธ์ติดตามหนี้ 1-2, มอบหัวใจให้ทีมคุณ, การบริการด้วยหัวใจ, ก้าวสู่...สุดยอดวิทยากรมืออาชีพ ฯลฯ