ผู้สอน > อนันท์หารวัง

อนันท์หารวัง

ประสบการณ์บรรยายและอบรมสัมมนาเป็นเวลามากกว่า 10 ปี ให้กับบริษัทเอกชน หน่วยงานราชการและบริษัทต่างชาติหลากหลายธุรกิจ เช่น บริษัท เป๊ปซี่-โคล่า (ประเทศไทย), บริษัท เอฟดีกรีน(ประเทศไทย)จํากัด, บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน), บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน), วิทยาลัยอาชีวศึกษา, มหาวิทยาลัยราชภัฏ และหน่วยงานราชการอีกหลายแห่ง

การศึกษา

ปริญญาโทสาขา สุขภาพจิตและจิตเวช ม.มหิดล พ.ศ. 2554

การทำงาน

วิทยากรอบรม

อื่นๆ

ประกาศนียบัตร สั่งจิตใต้สำนึกบำบัด (Hypnotherapist), ประกาศนียบัตร การย้อนอดีตชาติบำบัดขั้นสูง(PLRT), ประกาศนียบัตรการบำบัดด้วยเส้นเวลา (Time Line Therapy), ประกาศนียบัตรบัตร Master NLP CoachLife University, ประกาศนียบัตรบัตร Master Trainer Certifies Dr. Mel Gill