ผู้สอน > ธีรเมธินท์ ศรีไพศาลเจริญ (ครูก๊อบ)

ธีรเมธินท์ ศรีไพศาลเจริญ (ครูก๊อบ)

อาจารย์พิเศษ สอนวิชาคณิตศาสตร์ พื้นฐาน , คณิตศาสตร์เพิ่มเติม , ฟิสิกส์พื้นฐาน และ ฟิสิกส์เพิ่มเติม ระดับ ม.ปลาย โรงเรียนเพลินพัฒนา กรุงเทพฯ, ติวสอบ คณิตศาสตร์ O-NET และ PAT1 โรงเรียนนารีรัตน์ จังหวัดแพร่, ติวสอบ ฟิสิกส์ O-NET และ PAT2 โรงเรียนนารีรัตน์ จังหวัดแพร่, ติวสอบ คณิตศาสตร์ O-NET และ PAT1 โรงเรียน พันท้ายนรสิงห์วิทยา จังหวัดสมุทรสาคร, ติวสอบ คณิตศาสตร์ O-NET และ 9 วิชาสามัญ(1) โรงเรียน รัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน กรุงเทพฯ

การศึกษา

ปริญญาตรี สาขาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร, ปริญญาโท สาขาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (ม.จ.ธ. / เทคโนฯ บางมด)

การทำงาน

ครูสอนคอมพิวเตอร์ ที่สถาบันสอนคอมพิวเตอร์และภาษา BCC และ สถาบันสยามคอมพิวเตอร์และภาษา, วิทยากรอบรมการซ่อมและประกอบคอมพิวเตอร์ ให้เจ้าหน้าที่กรมประชาสัมพันธ์ช่อง 11 และ เจ้าหน้าที่กรมศิลปากร

อื่นๆ

สอนกวดวิชาอิสระ กลุ่มเล็ก และตัวต่อตัว