ผู้สอน > กิตติมาบัวแตง (ครูหนิง)

กิตติมาบัวแตง (ครูหนิง)

Kittima studio เริ่มเปิดสอนสีน้ำ style botanical และสีไม้ แบบคลาส workshop ในปี 2018 และเริ่มเปิดคอร์สแบบออนไลน์เพื่อรองรับผู้สนใจที่มากขึ้น และได้จัดสรรเวลาเรียนได้ด้วยตนเองใน ปี 2020

การศึกษา

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ วิทยาลัยช่างศิลป์กรมศิลปากร

การทำงาน

เจ้าของเพจ Kittima Art Studio สอนพื้นการวาดรูปสีน้ำ สีไม้ สำหรับผู้สนใจทั่วไป

อื่นๆ

-