ผู้สอน > สิทธิพร กุลวโรตตมะ

สิทธิพร กุลวโรตตมะ

วิทยากรอิสระ สอนวาดการ์ตูน ผู้เขียนหนังสือชุดศิลปะเก่งคิดเก่งวาด สอนวาดการ์ตูนออนไลน์ “เก่งคิดเก่งวาดออนไลน์”

คอลัมน์เด็ก

นิตยสารกุลสตรี วารสารสายรุ้ง บริษัทโอลีน จำกัด และออกแบบหลักสูตรศิลปะการ์ตูนเก่งคิดเก่งวาด

รางวัล

2544 รับรางวัลผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเยาวชน สาขาสื่อมวลชนเพื่อเด็กและเยาวชนที่ป้องกันปัญหาสังคม

2551 รางวัลผู้ประพันธ์และผู้จัดทำภาพประกอบหนังสือเรื่อง ตวัดเส้นเป็นการ์ตูนรูปคน จากการประกวดหนังสือดีเด่นของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

2553 รางวัลผู้ประพันธ์และผู้จัดทำภาพประกอบหนังสือเรื่อง จินตนาการ :สานสรรค์การ์ตูนรูปสัตว์ จากการประกวดหนังสือดีเด่นของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ได้รับรางวัลชมเชยประเภทหนังสือสำหรับเด็ก (สารคดี) อายุ 6-11 ปี

การศึกษา

ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ สาขา การโฆษณา มหาวิทยาลัย รามคำแหง

การทำงาน

งานด้านวิทยากร

โครงการอบรมเทคนิคการสร้างสรรค์หนังสือเล่มเล็กสำหรับครูและนักเรียนให้หน่วยงานต่างๆ ทั้งราชการและเอกชน เช่น ค่ายการ์ตูนวัฒนไทยสร้างสรรค์ยุวชน กรมส่งเสริมวัฒนธรรม, วัฒนธรรมจังหวัดราชบุรี, แผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน สสส., ห้องสมุดกรุงเทพมหานคร, บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด, สีมาสเตอร์อาร์ต, ศูนย์หนังสือจุฬาฯ เป็นต้น

งานกิจกรรม

คณะกรรมการสมาคมการ์ตูนไทย คณะกรรมการสร้างสรรค์สถาบันการ์ตูนไทย มูลนิธิเด็ก และวิทยากรค่ายการ์ตูนต่างๆ

การเข้าร่วมกิจกรรมนานาชาติ

2533 เข้าร่วมโครงการเยาวชนมิตรภาพสำหรับศตวรรษที่ 21 ที่ประเทศญี่ปุ่น

2544 ร่วมโครงการเรือเยาวชนมิตรภาพลุ่มน้ำโขง จีน ลาว พม่า และไทย

งานหนังสือรวมเล่มและภาพประกอบ

อาทิ แจ๋วแหววร่วมใจลดขยะ, ชุดสอยดาวมาร้อยบ๋า, 100 เครื่องมือการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์, เรื่องผี ผีกับชาลี, มังกรสะดือเต้น, ร้อยความเชื่อ ร้อยความจริง, 108 ซองคำถาม, พลังชีวิต มโนมยิทธิ, เล่นหุ้นให้รวยทำอย่างไร, นิทานป่าอมยิ้ม ฯลฯ

อื่นๆ

งานหนังสือชุดศิลปะ เก่งคิดเก่งวาด โดยสถาบันการ์ตูนไทย มูลนิธิเด็ก

2548 ท่องแดนอักษรมหัศจรรย์

2549 ความลับของเส้น สี นิรมิตการ์ตูน, เส้นสายแสนสนุก, สีสันหรรษา และอักษรซ่อนจินตนาการ

2550 ตวัดเส้นเป็นการ์ตูนรูปคน และแปลงกายการ์ตูนรูปคน

2552 จินตนาการ: สานสรรค์การ์ตูนรูปสัตว์ และแปลงกายการ์ตูนรูปสัตว์

2553 อักษร: ซ่อนกายเป็นการ์ตูนและอักษรซ่อนจินตนาการ A-Z

2555 รูปทรง สัสัน พืชพรรณเริงร่า และแปลงกายการ์ตูน พืชพรรณเบิกบาน

2556 การ์ตูนสร้างสรรค์ ปฎิบัติการหนังสือเล่มเล็ก

คอร์สเรียนใหม่ล่าสุด