ผู้สอน > วรินธร เอื้อวศินธร (ครูพี่แอน)

วรินธร เอื้อวศินธร (ครูพี่แอน)

ครูสอนภาษาอังกฤษ เเละเจ้าของสถาบันสอนภาษาครูพี่แอน ผู้ก่อตั้งบริษัท Learnovate

การศึกษา

อักษรศาสตร์บัณฑิต เอกภาษาอังกฤษ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การทำงาน

ประสบการณ์สอนภาษาอังกฤษกว่า 12 ปี โดยเริ่มต้นจากการสอนตามติวเตอร์ จนปัจจุบันได้เปิดเป็นสถาบันสอนภาษาอังกฤษ ที่นักเรียนจะรู้จักในชื่อ สถาบันครูพี่แอน ซึ่งมีนักเรียนกว่า 50,000 คน เเละมีผู้ติดตามบนสื่อต่างๆกว่า 3 ล้านคน ซึ่งปัจจุบันยังได้รับความไว้วางใจให้สอนเเละฝึกอบรมภาษาอังกฤษ ทั้งหน่วยงานรัฐ เอกชน โรงเรียน เเละมหาวิทยาลัย ทั่วประเทศ

อื่นๆ

เจ้าของหนังสือภาษาอังกฤษขวัญใจคนไทย กว่า 10 เล่ม อาทิ Real Life English , English Mistake

คอร์สเรียนใหม่ล่าสุด