รายละเอียด / สิ่งที่คุณจะได้รับ

ความยาววิดิโอ
ชั่วโมงที่ดูได้
ไม่จำกัด
อายุคอร์สเรียน
5 ปี

ข้อมูลผู้สอน

Profile

ผศ.ดร.นเรศ สุรสิทธิ์

ที่ปรึกษาสมาคมการศึกษาเอกชนนอกระบบ (ประเทศไทย) จังหวัดขอนแก่น ,ผู้ทรงคุณวุฒิ ประเมินผลงานวิชาการให้กับหลายมหาวิทยาลัย, อาจารย์สอนภาษาอังกฤษออนไลน์ให้กับหลายสถาบัน, อาจารย์พิเศษบรรยายระดับปริญญาตรี โท เอก ให้กับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (ทั้งส่วนกลางและวิทยาเขต), อาจารย์พิเศษบรรยายระดับปริญญาตรีให้วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น, ผู้อำนวยการและเจ้าของโรงเรียนกวดวิชา The Pundit อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

ตีแตก Grammar เนื้อหา Active & Passive Voices

เรียนออนไลน์

คอร์ส ตีแตก Grammar เนื้อหา Active & Passive Voices

สอนโดย ผศ. ดร. นเรศ สุรสิทธิ์

ประสบการณ์สอนภาษาอังกฤษระดับปริญญาตรี-โท-เอก มากว่า 10 มหาวิทยาลัย กว่า 25 ปี

เขียนหนังสือภาษาอังกฤษขายดีตามร้านหนังสือชั้นนำทั่วประเทศกว่า 65 เล่ม

จบการศึกษาเอกภาษาอังกฤษทั้งระดับปริญญาตรี-โท-เอก

เนื้อหาหลักประกอบด้วยเรื่อง

1.โครงสร้างไวยากรณ์ครอบคลุมเนื้อหา tenses ทั้ง 12 tenses ทั้ง active voice และ passive voice อย่างครบถ้วน ละเอียด เข้าใจง่าย

2.มีแบบฝึกหัดครบทุกเนื้อหา

3.อธิบายด้วยภาษาง่ายๆ ยกตัวอย่างเข้าใจง่าย พร้อมเฉลยแบบฝึกหัดอย่างเป็นระบบ เรียนง่าย เข้าใจไว นำไปใช้ได้จริง 100%

ผู้เรียนจะได้เรียนรู้เรื่อง

ความสำคัญของ tenses ทั้ง active & passive, ชนิดของ verb, รูปร่างของ verb, การใช้กริยา 4 ช่อง, การเติม s, es ที่คำนามและกริยาช่องที่ 1, ประธานเอกพจน์ present simple; active voice, รูปบอกเล่า คำถาม ปฏิเสธ โดยอธิบายวิธีใช้อย่างละเอียด เข้าใจง่ายที่สุด และ passive voice present simple มีโครงสร้างอย่างไร วิเคราะห์อย่างไร เป็นต้น

พร้อมไฟล์เอกสารประกอบการเรียน

Active-Passive Voices

grammar (active&passive)

เหมาะสำหรับ

ผู้ที่สนใจภาษาอังกฤษทุกระดับ

590 บาท
5 ปี

โปรโมชั่นที่เกี่ยวข้อง