รายละเอียด / สิ่งที่คุณจะได้รับ

ความยาววิดิโอ
ชั่วโมงที่ดูได้
ไม่จำกัด
อายุคอร์สเรียน
ไม่จำกัด

ข้อมูลผู้สอน

Profile

วิชัย ปีติเจริญธรรม

เป็นวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาจิตใจ ทัศนคติ กรอบความคิด จนสามารถเปลี่ยนพฤติกรรม คำพูดของผู้รับการฝึกอบรมได้อย่างแท้จริง เป็นผู้นำการฝึกอบรมสัมมนาระดับชาติ ให้กับองค์กรชั้นนำของประเทศหลายร้อยแห่ง อาทิเช่น โรงแรมโอเรียนเต็ล, โรงพยาบาลกรุงเทพ, ธนาคารซิตี้แบงก์, ธนาคารไทยพาณิชย์, เดอะพิซซ่าคอมปานี, กิฟฟารีน ฯลฯ

12 สุดยอดวิธีก้าวหน้าในงานอาชีพของคุณ

เรียนออนไลน์

คอร์ส 12 สุดยอดวิธีก้าวหน้าในงานอาชีพของคุณ

สิ่งที่ผู้เรียนจะได้เรียนรู้ 

1.12 สุดยอดวิธีก้าวหน้าในงานอาชีพของคุณ

2.จงรับผิดชอบงาน และอนาคตของคุณ 100%

3.พัฒนาทัศนคติเชิงบวก, มุ่งความสนใจไปที่ลูกค้าทั้งภายในและภายนอก

4.ผูกมัดตัวเองกับความเป็นเลิศ, ลงทุนในตัวเองอย่างต่อเนื่อง

5.ให้ความสำคัญกับคนก่อนในทุกเรื่อง และช่วยเหลือผู้อื่นอย่างสม่ำเสมอ

6.ปลดปล่อยความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และเป็นนักแก้ปัญหา

7.สร้างภาพพจน์ และบุคลิกภาพแห่งความสำเร็จ

8.เริ่มงานเร็วขึ้น ทำงานหนักขึ้น และเลิกงานช้าลง

9.ผลักดันตัวเองให้อยู่แถวหน้าด้วยการเป็นจิตอาสา

10.เป็นแบบอย่างที่ดี ทั้งความสามารถและการครองตน

ประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ

1.เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาพนักงานที่มีคุณภาพให้กับองค์กรในทุกระดับชั้น

2.เพื่อสร้างทีมงานต่างๆที่แข็งแกร่งให้กับองค์กร เช่น ทีมผู้บริหาร ทีมขาย ทีมบริการ ฯลฯ ทุกหน่วยงาน

3.เพื่อพัฒนาทัศนคติเชิงบวกในการทำงานเชิงรุก ให้กับบุคลากรทุกคน เพื่อสร้างผลลัพธ์สูงสุดให้องค์กรก้าวหน้า แบบก้าวกระโดด

4.เพื่อเสริมสร้าง และพัฒนาพฤติกรรม ของพนักงานทุกคนในองค์กร ให้สามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงเพื่อสร้างความเจริญเติบโตก้าวหน้า ขององค์กรโดยส่วนรวม

เหมาะสำหรับ

1.พนักงานทุกคนที่ต้องการความก้าวหน้าในงานอาชีพ

2.ทีมผู้นำ, ทีมผู้บริหาร, ทีมผู้จัดการ ทีมหัวหน้างานทุกระดับชั้น

3.ทีมขาย, ทีมบริการ, ทีมฝ่ายผลิต, ทีมงานสนับสนุนทุกคน

4.ผู้ที่ต้องการประสบความสำเร็จในงานและอาชีพ

5.หน่วยงาน สถาบันที่ต้องการปรับพฤติกรรมของพนักงานให้พัฒนาและมีก้าวหน้า

2,100 บาท
ไม่จำกัดเวลา

โปรโมชั่นที่เกี่ยวข้อง