รายละเอียด / สิ่งที่คุณจะได้รับ

ความยาววิดิโอ
ชั่วโมงที่ดูได้
ไม่จำกัด
อายุคอร์สเรียน
ไม่จำกัด

ข้อมูลผู้สอน

Profile

อนันท์ หารวัง

ประสบการณ์บรรยายและอบรมสัมมนาเป็นเวลามากกว่า 10 ปี ให้กับบริษัทเอกชน หน่วยงานราชการและบริษัทต่างชาติหลากหลายธุรกิจ

ทัศนคติและบุคลิกภาพสู่ความสำเร็จสำหรับทุกคน

เรียนออนไลน์

หลักสูตร ทัศนคติและบุคลิกภาพสู่ความสำเร็จสำหรับทุกคน : Attitude and personality to success for everyone

เนื้อหาหลักของวิชา

การพัฒนาทัศนคติและบุคลิกภาพสู่ความสำเร็จ

การพัฒนาความคิดที่มีต่อตนเอง (Self-Concept)

เข้าใจสมองเพื่อมุ่งสู่ความสำเร็จ

เทคนิคการใช้พลังจิตใต้สำนึกเพื่อพัฒนาทัศนคติและบุคลิกภาพสู่ความสำเร็จ

การจัดการกับอารมณ์และความเครียดด้วยการสร้างสภาวะเปี่ยมพลัง

เทคนิคการจัดการ การผลัดวัน ประกันพรุ่งเพื่อผลงานที่ยอดเยี่ยม

การพัฒนาความเชื่อและการเปลี่ยนแปลงความเชื่อที่จำกัด

วิธีคิดของคนที่ประสบความสำเร็จอย่างความสุข

การสำนึกรู้คุณด้วยการขอบคุณ

สิ่งที่ผู้เรียนจะได้เรียนรู้ในหลักสูตรนี้

ทัศนคติและบุคลิกภาพสู่ความสำเร็จที่ทุกคนพัฒนาได้

ความสำเร็จเริ่มต้นจากความความคิดที่มีต่อตนเอง (Self-Concept)

เข้าใจสมองเพื่อมุ่งสู่ความสำเร็จ

เข้าใจสมองเพื่อมุ่งสู่ความสำเร็จ(ต่อ)

จะใช้พลังจิตใต้สำนึกเพื่อพัฒนาทัศนคติและบุคลิกภาพสู่ความสำเร็จ ได้อย่างไร

คุณภาพชีวิต ขึ้นอยู่กับคุณภาพของอารมณ์

เทคนิคการสร้างสภาวะเปี่ยมพลังด้วยร่างกายที่จะส่งผลดีต่อบุคลิกภาพของคุณ

เทคนิคการสร้างสภาวะเปี่ยมพลังด้วยภาษาพูดที่จะส่งผลดีต่อทัศนคติของคุณ

เทคนิคการสร้างสภาวะเปี่ยมพลังด้วยความคิดที่จะส่งผลดีต่อทัศนคติของคุณ

การพัฒนาอารมณ์เชิงบวกสู่ความสำเร็จ

การพัฒนาความเชื่อเพื่อความสำเร็จ

การเปลี่ยนแปลงความเชื่อที่จำกัด

การเปลี่ยนแปลงความเชื่อที่จำกัด (ต่อ)

4 วิธีคิดของคนที่ประสบความสำเร็จอย่างความสุข

ทักษะการสร้างความสัมพันธ์เพื่อนำไปสู่ความสำเร็จ

คุณค่าของคำว่า “ขอบคุณ” ที่จะส่งผลดีต่อคุณและคนรอบข้าง

ประโยชน์ที่จะได้รับจากคอร์สนี้

สามารถสร้างอารมณ์ เพื่อขับเคลื่อนพฤติกรรมสู่ความสำเร็จได้

มีทัศนคติที่ดีและนำพาชีวิตสู่ความสำเร็จอย่างมีความสุขได้

เข้าใจการทำงานของสมองและจิตใจของคน

เรียนรู้พลังของการสำนึกรู้คุณ ซึ่งจะส่งผลดีต่อตนเองและคนรอบข้าง

รู้เทคนิคการใช้พลังจิตใต้สำนึกเพื่อพัฒนาทัศนคติและบุคลิกภาพสู่ความสำเร็จ

สามารถจัดการกับอารมณ์และความเครียดด้วยการสร้างสภาวะเปี่ยมพลังได้

เลิกการผลัดวัน ประกันพรุ่ง

มีความเชื่อมั่น

กลุ่มเป้าหมาย

พนักงานทุกคนในองค์กร

พนักงานบริการ และการขาย

หัวหน้างานทุกระดับ

เจ้าของกิจการ

ข้าราชการ

2,900 บาท
ไม่จำกัดเวลา

โปรโมชั่นที่เกี่ยวข้อง