รายละเอียด / สิ่งที่คุณจะได้รับ

ความยาววิดิโอ
ชั่วโมงที่ดูได้
ไม่จำกัด
อายุคอร์สเรียน
5 ปี

ข้อมูลผู้สอน

Profile

ผศ.ดร.นเรศ สุรสิทธิ์

ที่ปรึกษาสมาคมการศึกษาเอกชนนอกระบบ (ประเทศไทย) จังหวัดขอนแก่น ,ผู้ทรงคุณวุฒิ ประเมินผลงานวิชาการให้กับหลายมหาวิทยาลัย, อาจารย์สอนภาษาอังกฤษออนไลน์ให้กับหลายสถาบัน, อาจารย์พิเศษบรรยายระดับปริญญาตรี โท เอก ให้กับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (ทั้งส่วนกลางและวิทยาเขต), อาจารย์พิเศษบรรยายระดับปริญญาตรีให้วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น, ผู้อำนวยการและเจ้าของโรงเรียนกวดวิชา The Pundit อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

หลักสูตรย่อสนทนาภาษาอังกฤษ

เรียนออนไลน์

คอร์สหลักสูตรย่อสนทนาภาษาอังกฤษ

สอนโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นเรศ สุรสิทธิ์

สอนวิชาภาษาอังกฤษระดับปริญญาตรี-โท-เอกมากว่า 10 มหาวิทยาลัยกว่า 25 ปี

เขียนหนังสือภาษาอังกฤษขายดีตามร้านหนังสือชั้นนำทั่วประเทศกว่า 65 เล่ม

จบการศึกษาเอกภาษาอังกฤษทั้งระดับปริญญาตรี-โท-เอก

เนื้อหาหลักของคอร์สนี้ 

  • -โครงสร้างการพูดภาษาอังกฤษ
  • -การเรียงคำภาษาอังกฤษที่แตกต่างจากภาษาไทย และเป็นเหตุให้คนไทยจำนวนมากเจอปัญหาในการพูด การฟัง การอ่านและการเขียน
  • -โครงสร้างการสร้างประโยคสำหรับฝึกพูดตามโครงสร้าง tenses หลัก 4 tenses
  • -ขั้นตอนการแต่งประโยค เริ่มจากประโยคบอกเล่า ประโยคคำถาม การตอบ พร้อมด้วยตัวอย่างการสร้างประโยค ตัวอย่างประโยคที่ใช้ในชีวิตประจำวัน
  • -การสอนเป็นทั้งภาษาไทยและมีภาษาอังกฤษประกอบตลอดคอร์ส

แบ่งเป็นวิดีโอการสอน 30 ตอน

ระยะเวลาการเรียน 3 ปี

ในแต่ละตอนจะกล่าวถึงเรื่อง เช่น

Ep 1 เรียนพูดอย่างไรให้พูดได้     

Ep 2 ตำแหน่งคำในประโยค

Ep 3 การใช้คำ adjective ขยายนาม

Ep 4 การใช้กริยาแท้และกริยาช่วย

Ep 5 โครงสร้างสำหรับการแต่งประโยคสนทนาภาษาอังกฤษ      

Ep 6 greeting

Ep 7 พูดภาษาอังกฤษด้วย present simple tense

Ep 8 การออกเสียงคำยาก

Ep 9 การเรียงคำขยายของไทยและอังกฤษ

Ep 10 กริยาและการออกเสียง

Ep 11 ขั้นตอนการเรียงประโยคบอกเล่า

Ep 12 แบบฝึกหัด

Ep 13 การใช้คำเชื่อมหมายเลข 6 prepositions

Ep 14 การแต่งประโยคบอกเล่า คำถาม ปฎิเสธ

Ep 15 การใช้กริยาแท้ do, dose, have, has

Ep 16 โครงสร้างประโยคคำถามที่ใช้พูด ถาม ตอบ

Ep 17 แต่ง พูดภาษาอังกฤษตามแบบฝึกหัดประจำเนื้อหา

Ep 18 แต่ง พูดภาษาอังกฤษตามแบบฝึกหัดประจำเนื้อหา ชุดที่ 2

Ep 19 การพูดโดยใช้ present continuous tense

Ep 20 แบบฝึกหัดการพูดโดยใช้ present continuous tense

Ep 21 สรุปโครงสร้งการพูด present simple และ present continuous tense

Ep 22 การฝึกพูดตามโครงสร้างประโยค past simple tense

Ep 23 past simple กริยาและคำนามที่ควรรู้

Ep 24 ประโยคบอกเล่าคำถาม ปฎิเสธรูป past simple กริยาแท้ทั่ว ๆ ไป

Ep 25 ประโยคบอกเล่าคำถาม ปฎิเสธรูป past simple กริยาแท้ verb to have เป็นต้น

พร้อมไฟล์เอกสารประกอบการเรียน

-ไฟล์ e-book หลักสูตรย่อสนทนาภาษาอังกฤษ

-ไฟล์โครงสร้างประโยค

มีใบประกาศนียบัตรรับรอง

เมื่อเรียนครบตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ สามารถปริ้นท์ใบประกาศนียบัตรรับรองในระบบได้ทันที

โดยผู้เรียนต้องใส่ ชื่อ-นามสกุล ให้ถูกต้อง ตอนที่ทำการใส่ข้อมูลสมัครสมาชิก (register) บนเว็บไซต์ chulabookcourse.com แล้ว

2,400 บาท
5 ปี

โปรโมชั่นที่เกี่ยวข้อง