รายละเอียด / สิ่งที่คุณจะได้รับ

ความยาววิดิโอ
ชั่วโมงที่ดูได้
ไม่จำกัด
อายุคอร์สเรียน
5 ปี

ข้อมูลผู้สอน

Profile

ผศ.ดร.นเรศ สุรสิทธิ์

ที่ปรึกษาสมาคมการศึกษาเอกชนนอกระบบ (ประเทศไทย) จังหวัดขอนแก่น ,ผู้ทรงคุณวุฒิ ประเมินผลงานวิชาการให้กับหลายมหาวิทยาลัย, อาจารย์สอนภาษาอังกฤษออนไลน์ให้กับหลายสถาบัน, อาจารย์พิเศษบรรยายระดับปริญญาตรี โท เอก ให้กับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (ทั้งส่วนกลางและวิทยาเขต), อาจารย์พิเศษบรรยายระดับปริญญาตรีให้วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น, ผู้อำนวยการและเจ้าของโรงเรียนกวดวิชา The Pundit อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

ตีแตก Clauses และเทคนิคการวิเคราะห์ข้อสอบ

เรียนออนไลน์

คอร์ส ตีแตก Clauses และเทคนิคการวิเคราะห์ข้อสอบ

สอนโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นเรศ สุรสิทธิ์

สอนวิชาภาษาอังกฤษระดับปริญญาตรี-โท-เอกมากว่า 10 มหาวิทยาลัยกว่า 25 ปี

เขียนหนังสือภาษาอังกฤษขายดีตามร้านหนังสือชั้นนำทั่วประเทศกว่า 65 เล่ม

จบการศึกษาเอกภาษาอังกฤษทั้งระดับปริญญาตรี-โท-เอก

เนื้อหาหลักของคอร์สนี้ มีดังนี้

1. English Structures

2. Noun Clause

3. Adjective Clause

4. Adverb Clause / If clause

5. เทคนิคการวิเคราะห์ข้อสอบ TOEFL, NETSAT เรื่อง clauses ต่าง ๆอย่างละเอียด ที่ผู้เรียนนำไปใช้ทำข้อสอบได้

กลุ่มเป้าหมาย

คอร์สนี้มีเป้าหมายสำหรับการสอบแข่งในระดับต่าง ๆ เริ่มจากการสอบ TOEIC, TOEFL, TU-GET, CU-TEP, NETSAT และข้อสอบเตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัยทุกแห่ง

อกสารประกอบการเรียน

1. ไฟล์โครงสร้างภาษาอังกฤษ

2. ไฟล์textbook เรื่อง clauses

3. ไฟล์ตัวข้อสอบประกอบการวิเคราะห์

มีใบประกาศนียบัตรรับรอง

เมื่อเรียนครบตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ สามารถปริ้นท์ใบประกาศนียบัตรรับรองในระบบได้ทันที

โดยผู้เรียนต้องใส่ ชื่อ-นามสกุล ให้ถูกต้อง ตอนที่ทำการใส่ข้อมูลสมัครสมาชิก (register)

บนเว็บไซต์ chulabookcourse.com แล้ว

2,300 บาท
5 ปี

โปรโมชั่นที่เกี่ยวข้อง