รายละเอียด / สิ่งที่คุณจะได้รับ

ความยาววิดิโอ
ชั่วโมงที่ดูได้
ไม่จำกัด
อายุคอร์สเรียน
5 ปี

ข้อมูลผู้สอน

Profile

ผศ.ดร.นเรศ สุรสิทธิ์

ที่ปรึกษาสมาคมการศึกษาเอกชนนอกระบบ (ประเทศไทย) จังหวัดขอนแก่น ,ผู้ทรงคุณวุฒิ ประเมินผลงานวิชาการให้กับหลายมหาวิทยาลัย, อาจารย์สอนภาษาอังกฤษออนไลน์ให้กับหลายสถาบัน, อาจารย์พิเศษบรรยายระดับปริญญาตรี โท เอก ให้กับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (ทั้งส่วนกลางและวิทยาเขต), อาจารย์พิเศษบรรยายระดับปริญญาตรีให้วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น, ผู้อำนวยการและเจ้าของโรงเรียนกวดวิชา The Pundit อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

ติวเข้มภาษาอังกฤษ สำหรับ ป.4

เรียนออนไลน์

คอร์สติวเข้มภาษาอังกฤษ สำหรับ ป.4

สอนโดย ผศ. ดร. นเรศ สุรสิทธิ์

ประสบการณ์สอนภาษาอังกฤษระดับปริญญาตรี-โท-เอก มากว่า 10 มหาวิทยาลัย กว่า 25 ปี

เขียนหนังสือภาษาอังกฤษขายดีตามร้านหนังสือชั้นนำทั่วประเทศกว่า 65 เล่ม

จบการศึกษาเอกภาษาอังกฤษทั้งระดับปริญญาตรี-โท-เอก

เนื้อหาหลักประกอบด้วยเรื่อง

คำนาม คุณศัพท์ กริยา tense การอ่าน เป็นต้น

อธิบายด้วยภาษาง่าย ๆ ละเอียด

มีตัวอย่างประกอบตลอด

มีแบบฝึกหัดให้ทำมากมาย เพื่อวัดความเข้าใจ

ผู้เรียนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับ

คำนามและตำแหน่งคำนาม, คำนามนับได้และนับไม่ได้, คำนาม การเปลี่ยนนามเอกพจน์เป็นพหูพจน์, แบบฝึกหัดเรื่องคำนาม, การใช้ a, an, this, that, these, those, there, pronoun; I, you, we, they, he, she,it, some, any และแบบฝึกหัด, verb to be; is, am, are; all, every, verb to have; have, has และ too, enough, การเปรียบเทียบ Adjective ขั้นกว่า ขั้นสูงสุด, Present Simple การเติม s, es ที่ Verb1, แบบฝึกหัด Present Simple การเติม s, es ที่ Verb1 และความรู้ภาษาอังกฤษอีหลากหลายหัวข้อจากคอร์สเรียนนี้

เหมาะสำหรับ

เด็กๆ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 แต่ชั้นอื่นๆ ก็สามารถเรียนได้

พร้อมไฟล์เอกสารประกอบการเรียน  

1,200 บาท
5 ปี

โปรโมชั่นที่เกี่ยวข้อง