รายละเอียด / สิ่งที่คุณจะได้รับ

ความยาววิดิโอ
ชั่วโมงที่ดูได้
ไม่จำกัด
อายุคอร์สเรียน
5 ปี

ข้อมูลผู้สอน

Profile

ผศ.ดร.นเรศ สุรสิทธิ์

ที่ปรึกษาสมาคมการศึกษาเอกชนนอกระบบ (ประเทศไทย) จังหวัดขอนแก่น ,ผู้ทรงคุณวุฒิ ประเมินผลงานวิชาการให้กับหลายมหาวิทยาลัย, อาจารย์สอนภาษาอังกฤษออนไลน์ให้กับหลายสถาบัน, อาจารย์พิเศษบรรยายระดับปริญญาตรี โท เอก ให้กับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (ทั้งส่วนกลางและวิทยาเขต), อาจารย์พิเศษบรรยายระดับปริญญาตรีให้วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น, ผู้อำนวยการและเจ้าของโรงเรียนกวดวิชา The Pundit อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

Word Power: เรียนการสร้างคำศัพท์ภาษาอังกฤษ

เรียนออนไลน์

คอร์ส Word Power: เรียนการสร้างคำศัพท์ภาษาอังกฤษ

สอนโดย ผศ. ดร. นเรศ สุรสิทธิ์

สอนภาษาอังกฤษระดับปริญญาตรี-โท-เอกมากว่า 10 มหาวิทยาลัย กว่า 25 ปี

เขียนหนังสือภาษาอังกฤษขายดีตามร้านหนังสือชั้นนำทั่วประเทศกว่า 65 เล่ม

จบการศึกษาเอกภาษาอังกฤษทั้งระดับปริญญาตรี-โท-เอก

จุดเด่นคือ

1. การสร้างคำศัพท์อย่างเป็นระบบหลากหลายวิธี

2. การสร้างคำแบบ prefix-root-suffix

3. ตำแหน่งและโครงสร้างของคำศัพท์

4. Tenses ที่สำคัญสำหรับการใช้คำศัพท์

5. นำเสนอคำศัพท์กว่า 10,000 คำ

ผู้เรียนจะได้เรียนรู้ในเรื่อง

รู้ศัพท์ ใช้เป็น ออกเสียงถูกต้อง, โครงสร้างการวางคำศัพท์, การสร้างคำนามจาก compound noun 1, การสร้างคำนามจาก compound noun 2, การสร้างคำนามจาก compound adjective, การสร้างคำนามจาก compound verb, การสร้างคำแบบเติม prefix-root-suffix, prefix ที่สังหารธาตุ, prefix en, em เติมเพื่อสร้างกริยา, prefix อื่นๆ ที่ให้ความหมายหลากหลาย ชุดที่ 1, prefix อื่นๆ ที่ให้ความหมายหลากหลาย ชุดที่ 2, prefix อื่นๆ ที่ให้ความหมายหลากหลาย ชุดที่ 3, suffix ending สร้างคำนาม, ตำแหน่งของ suffix ending และความรู้ภาษาอังกฤษอีกหลากหลายหัวข้อจากคอร์สเรียนนี้

เหมาะสำหรับ

คนที่ต้องการเพิ่มคำศัพท์ให้ได้มาก ๆ และนำไปแต่งประโยคได้ไม่สิ้นสุด

เอกสารประกอบการเรียน

ไฟล์ E-book: Word Power: เรียนการสร้างคำศัพท์ภาษาอังกฤษ

ไฟล์โครงสร้างประโยค

590 บาท
5 ปี

โปรโมชั่นที่เกี่ยวข้อง