รายละเอียด / สิ่งที่คุณจะได้รับ

ความยาววิดิโอ
ชั่วโมงที่ดูได้
ไม่จำกัด
อายุคอร์สเรียน
5 ปี

ข้อมูลผู้สอน

Profile

ผศ.ดร.นเรศ สุรสิทธิ์

ที่ปรึกษาสมาคมการศึกษาเอกชนนอกระบบ (ประเทศไทย) จังหวัดขอนแก่น ,ผู้ทรงคุณวุฒิ ประเมินผลงานวิชาการให้กับหลายมหาวิทยาลัย, อาจารย์สอนภาษาอังกฤษออนไลน์ให้กับหลายสถาบัน, อาจารย์พิเศษบรรยายระดับปริญญาตรี โท เอก ให้กับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (ทั้งส่วนกลางและวิทยาเขต), อาจารย์พิเศษบรรยายระดับปริญญาตรีให้วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น, ผู้อำนวยการและเจ้าของโรงเรียนกวดวิชา The Pundit อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

เตรียมสอบ TOEIC NEW FORMAT ฉบับสมบูรณ์

เรียนออนไลน์

คอร์ส เตรียมสอบ TOEIC NEW FORMAT ฉบับสมบูรณ์

สอนโดย ผศ. ดร. นเรศ สุรสิทธิ์

ประสบการณ์สอนภาษาอังกฤษระดับปริญญาตรี-โท-เอก มากว่า 10 มหาวิทยาลัย กว่า 25 ปี

เขียนหนังสือภาษาอังกฤษขายดีตามร้านหนังสือชั้นนำทั่วประเทศกว่า 65 เล่ม

จบการศึกษาเอกภาษาอังกฤษทั้งระดับปริญญาตรี-โท-เอก

เนื้อหาหลักประกอบด้วยเรื่อง

1.เนื้อหา TOEIC ครบถ้วนทั้ง 2 Parts ใหญ่ 7 Parts ย่อย

2.อธิบายเนื้อหาละเอียด เข้าใจง่าย เป็นระบบครบถ้วนทุก part

3.นำเสนอแนวทางการวิเคราะห์ข้อสอบที่นำไปใช้ได้จริง ครบถ้วนทุก part

4.มีแบบฝึกหัด พร้อมนำเสนอเทคนิคการวิเคราะห์ข้อสอบที่นำไปตีแตกข้อสอบ TOEIC ได้ผลจริง ไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือน

5.มีคำศัพท์สำคัญสำหรับทำข้อสอบ TOEIC ให้ท่องกว่า 1,000 คำ

ผู้เรียนจะได้เรียนรู้ในเรื่อง

เทคนิคการฟังและแบบฝึกหัด, ลักษณะข้อสอบ question and reponse, ชนิดคำถามที่ต้องออกสอบ,practice test, ศัพท์ที่ให้ท่อง, ลักษณะข้อสอบ ผู้พูด 2 คน, ข้อสอบแบบใหม่ พูด 3 คน, ข้อสอบมี graphic, talks ลักษณะข้อสอบและข้อสอบแบบที่ 1, ฝึกทำข้อสอบชนิดที่ 1, เทคนิคการทำข้อสอบชนิดที่ 2, ลักษณะข้อสอบ completion, วิธีวิเคราะห์ข้อสอบ และข้อสอบออกคำศัพท์, ข้อสอบบอก structure parts of speech, ตัวอย่างข้อสอบที่ออก determiners, ตัวอย่างข้อสอบออก verb-tenses, ทบทวน sentence completion, noun ตำแหน่าง หน้าที่ ชนิด, uncountable noun, quantifier คำนำหน้านาม, การเปลี่ยนนามนับได้เอกพจน์เป็นพหูพจน์, ชนิดของข้อสอบและการทำข้อสอบ, prefix-root-suffix noun suffix มีอะไรบ้าง, object of verb และ vocab เป็นต้น

พร้อมไฟล์เอกสารประกอบการเรียน

TOEIC NEW FORMAT ฉบับสมบูรณ์

2,200 บาท
5 ปี